Συνεπής, ενδελεχης, καταρτισμένος, εξαιρετικά αναλυτικός και λεπτομερείς ως προς την εξέταση του.