Προσιτός,διερεύνησε σε βάθος την περίπτωση μου, μου πρότεινε την κατάλληλη θεραπεία όπως αποδείχθηκε.