Όλα πάρα πολύ εντάξει θεωρώ ότι έδωσε λύση άμεσα στο πρόβλημα μου τον προτείνω ανεπιφύλακτα.