Άμεσος, αναλυτικός και καταρτισμένος. Κατάλαβε αμέσως το πρόβλημα που είχα και φυσικά με παρέπεμψε και σε άλλη ειδικότητα γιατρού χωρίς να το σκεφτεί γιατί όντως υπήρχε πρόβλημα και στο στομάχι μου.