Πάρα πολύ καλός γιατρός!! Μόνο τα καλύτερα έχω να πω!