Κέρδισε την εμπιστοσύνη μου. Με ευγένεια και εμπειρία.