Εξαιρετικός γιατρός αλλά και άνθρωπος! Κερδίζει αμέσως την εμπιστοσύνη σου!