Εξαιρετικός. Χωρίς καμιά καθυστέρηση. Ανθρώπινος και πολύ ευγενικός !