Πήγα πρώτη φορά επίσκεψη στον κ. Γιαννακόπουλο και μου ενέπνευσε αμέσως εμπιστοσύνη. Άριστος επαγγελματίας με βαθιά γνώση του αντικειμένου του.