Απλά άνθρωπος!!Συγχαρητήρια!!Σπανίζουν αυτοί οι γιατροί δυστυχώς!!